ALA

Approximation of the legislation with
EU Acquis on Free Movement of Services and
Competition Protection (ALA)

Read more...

Latest Events

Dana 14 i 15. maja u hotelu Maestral je odrzan seminar na temu "Politika zastite konkurencije" u organizaciji  „ALA“ projekta (Approximation of the Legislation with EU Acquis on Free Movement of Services and Competition Protection - Usaglašavanje zakonodavstva sa zakonodavstvom EU o slobodnom prometu usluga i zaštiti konkurencije). ALA projekat ko-finansira Evropska Unija, a implementira GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH).

Održan seminar na temu „Usklađivanje CG zakonodavstva sa Direktivom o uslugama”

Events

Dvodnevni seminar „Usklađivanje crnogorskog zakonodavstva sa Direktivom o uslugama (prevencija uvođenja ...

Intervju za medije G-đica Sosanna Lisgara

Events

Za dnevne novine Vijesti G-đica Sosanna Lisgara vođa ALA GIZ projekta dala je intervju koji prenosimo ...

All: Events 
  • European UnionALA
    Project Funded by the European Union